Detacheren

De middenweg tussen enerzijds de vrijblijvendheid van uitzendkrachten en de bestendigheid van een arbeidsrelatie, anderzijds maakt de detachering voor opdrachtgevers de aantrekkelijke optie.

Vooraf duidelijkheid over tarief en duur.